Acreditacions

Tècniques acreditades per ENAC (Entidad Nacional de Acreditación)

El CESAC està acreditat per l'Entitat Nacional d'Acreditació, d'acord als criteris recollits en la Norma UNE-EN ISO / IEC 17025, per a la Realització d'Assaigs de Diagnòstic en Sanitat Animal.

Acreditació CESAC
Annex Tècnic CESAC
Annex Tècnic CESAC

Tècniques acreditades del Departament de Bacteriologia

Aïllament en mètodes de cultiu

• Aïllament i identificació de Salmonella spp - Peücs, femtes d'au, draps, esponges, fons de caixa, hisops, plumó, ploma d'au, pols i vísceres.
• Aïllament i identificació de Campylobacter spp - Múscul, pell, draps i esponges.
• Aïllament i identificació de Campylobacter spp - Contingut intestinal, femtes d'au, cecs i hisops cloacals.

Tècniques PCR

• Detecció de Salmonella spp mitjançant PCR a temps real - Peücs, femtes d'au, draps i esponges.

Serotipat de soques

• Serotipat de colònies de Salmonella spp - Cultiu de Salmonella spp.

Tècniques acreditades del Departament de Virologia i Biologia Molecular

Tècniques PCR

• Detecció del virus de la influença aviària mitjançant RT-PCR a temps real - Hisops d’arrossegament, femtes i teixits.
• Detecció del virus de la malaltia de Newcastle mitjançant RT-PCR a temps real - Hisops d’arrossegament, femtes, teixits i líquid al·lantoideu.

Tècniques ELISA

• Detecció d’anticossos en front el virus de la influença aviària mitjançant ELISA - Sèrum aviar.

Proves d’Hemaglutinació

• Detecció i titulació de virus i micoplasmes hemaglutinants mitjançant la prova d’hemaglutinació - Líquid al·lantoideu, cultius cel·lulars i cultiu de micoplasmes.
• Detecció d’antígens de virus i micoplasmes hemaglutinants mitjançant la prova d’Inhibició de la Hemaglutinació (IH) - Líquid al·lantoideu, cultius cel·lulars i cultiu de micoplasmes.
• Detecció d’anticossos en front a virus i micoplasmes hemaglutinants mitjançant la prova d’Inhibició de la Hemaglutinació (IH) - Sèrum aviar.

Sobre nosaltres

El CESAC és el laboratori designat pel Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural de la Generalitat de Catalunya, per a la realització de les anàlisis oficials de les malalties incloses en els programes oficials de les aus a Catalunya.

Horaris

Aquest lloc web utilitza cookies per millorar l'experiència en la teva navegació, pots veure la política de cookies, aquí. Si continues navegant les estàs acceptant.