Nosaltres

El CESAC és una associació integrada pels socis de la Federació Avícola Catalana (FAC), d’Avicultores de Aragón (AVIAR) i de les Societats Cooperatives Avícoles Catalanes i es constitueix com a entitat col·laboradora de les Administracions Públiques de les Comunitats Autònomes de Catalunya i d’Aragó en totes aquelles actuacions relatives a la garantia de la qualitat sanitària.

Som el laboratori designat pel Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat de Catalunya, per a la realització de les anàlisis oficials de les malalties incloses en els programes oficials de les aus a Catalunya.

Programes Sanitaris del CESAC

El Consell Tècnic del CESAC defineix per a cada tipus d'au els patògens a controlar

Aus objecte de control

Reproductores pesades, de posta, gall dindi, guatlles i perdius


Ponedores comercials
Pollastres, galls dindi i guatlles d’engreix
Aus cinegètiques

Patògens que es controlen

• Salmonella spp
• Mycoplasma gallisepticum
• Mycoplasma synoviae
• Mycoplasma meleagridis
• Virus Bronquitis Infecciosa Aviària
• Virus Malaltia Newcastle
• Virus Malaltia Gumboro
• Virus Encefalomielitis Aviària
• Virus Anèmia Infecciosa
• Virus Laringotraquïtis Infecciosa Aviària
• Adenovirus Grup I
• Virus Influença Aviària
• Virus Síndrome Caiguda de Posta
• Pneumovirus Aviària

Equip del CESAC

Direcció

Ramon Jové Miró · Director de Programes

Serveis Generals

Rubén Roca Torrente · Responsable de Patologia Clínica

Joel Masip Garcia · Administració

Mónica Castro Ferreira · Administració

Núria Gateu Mallol · Veterinària

Patricia Fernández García · Administració

Patricia Leonor Arteaga Bustamante · Administració

Ramon Jové Batallé · Administració

Verónica García López · Administració

Jordi B. Castellví Mateu · Tècnic de camp

Òscar Tortosa Cubeles · Tècnic de camp

Laboratori

Mar Biarnés Suñé · Directora Tècnica i Responsable de Qualitat

Àngela Blanco Andújar · Responsable de Virologia, Biologia Molecular i Serologia

Noelia Antillés Silva · Responsable de Bacteriologia, Micologia i Parasitologia

Ester Gutiérrez Vidal · Laboratori

Helena Guinjoan Aleu · Laboratori

Íngrid Torres Moliné · Laboratori

Isabel Fabra Heredia · Laboratori

Laura Ramon Garcia · Laboratori

Lidia Matas Llerena · Laboratori

Marta Becerra Solà · Laboratori

Noelia Saez Gonçalves · Laboratori

Sílvia Domingo Bulló · Laboratori

Sobre nosaltres

El CESAC és el laboratori designat pel Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural de la Generalitat de Catalunya, per a la realització de les anàlisis oficials de les malalties incloses en els programes oficials de les aus a Catalunya.

Horaris

Aquest lloc web utilitza cookies per millorar l'experiència en la teva navegació, pots veure la política de cookies, aquí. Si continues navegant les estàs acceptant.